Kartlı Geçiş Sistemlerine Genel Bakış

Kartlı geçiş sistemleri genellikle personel devam takibinde, giriş kontrol ve ödemeli geçiş sistemlerinde, yemekhane otomasyonu uygulamalarında kullanılır.  Ödemeli kartlı geçiş sistemleri özellikle kent kart gibi toplu taşıma araçlarında kullanılır. Ayrıca yemekhane ve kantin otomasyonu uygulamalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Üye takip sistemleri spor salonları ve havuz giriş kontrolü gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Güvenlik geçiş sistemleri holding, üniversite ve plaza girişlerinde kullanılır. Personel devam takip sistemi puantaj hesabı ihtiyacı olan bütün işletmelere yönelik olarak tasarlanan bir çözümdür. Üniversitelere için kampüs kart çözümlerinde ise hem güvenli giriş hem de ödemeli sistemler birbirine entegre edilerek kullanılabilmektedir.

Tüm bu kartlı geçiş sistemlerinde kişi tanıtıcısı olarak elektronik akıllı kartlar kullanılmaktadır. Geçiş sistemlerinde barkotlu, proximity, mifare ve manyetik kartlar kullanılabilmektedir. Günümüzde sahip olduğu avantajlardan dolayı yaygın bir şekilde kullanılmakta olan mifare kart teknolojisi Runitek çözümlerinde ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Kartlı geçiş sistemini oluşturan elemanlar ise kart okuyucular, geçiş kontrol yazılımı, kartlar ve okuyucuların kontrol etmekte olduğu geçiş donanımlarıdır. Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin en önemli elemanları elbette ki kart okuyucular ve geçiş kontrol yazılımlarıdır. Kart okuyucular geçiş iznine tek başına ya da merkez sorgulamalı şekilde karar verebilmektedir. Her iki çalışma yönteminde birbirlerine karşı üstünlükleri bulunmaktadır. Runitek kart okuyucuları her iki yöntem ile birlikte çalışabilmektedir. Firmamız projelerinde ihtiyacın gerektirdiği yönteme uygun olan kart okuyucuların çalışmasını belirlemekteyiz. Runitek mifare kart okuyucularının basic yazılımlarını kendi geliştirdiği için cihaz üzerindeki kontrolü sağlar ve mümkün olduğu kadar az merkez sorgulama yöntemini kullanır. Sistemin yükünü kart okuyucular üzerine dağıtmayı başarır. Kişilerin geçiş onay bilgilerini ve zaman tablolarını kart okuyucuların hafızasında tutması sayesinde bilgisayar ağında meydana gelen herhangi bir aksaklıktan dolayı sistem etkilenmez ve çalışmasına kaldığı yerden sorunsuz bir şekilde devam eder. Bilgisayar ağı normale döndüğü zaman ise üzerindeki kayıtları merkeze sorunsuz bir şekilde iletir. Elektronik erişim kontrol sistemlerinin gelişiminden önce, birçok şirket için anahtarların yönetimi adeta bir kabus gibiydi. Bazı kuruluşlar kendilerini hantallaştıran ve engeller üreten onlarca anahtarı kullanmak zorunda kalıyordu. Aynı zamanda çalışanların yaptıkları iş ve farklı birçok kapı geçişi anahtar yönetimini daha zor bile hale dönüştürmüştü. Bu duruma ek olarak anahtarlar kolay bir şekilde kaybedilebilir ya da kötü niyetli kişiler tarafından çoğaltılabilirdi. İşten ayrılan çalışanlar bazı zamanlar anahtarlarını bile iade etmezdi.

Kurumların binalarını çok daha iyi bir şekilde kontrol etme ihtiyacına destek amacı ile erişim kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Artık kartlar anahtarların yerlerini aldı. Ayrıca ağ üzerindeki bir ya da birkaç bilgisayar aracılığı sayesinde binalara ve ofislere erişim programlanabilir oldu. Buna duruma göre bir çalışan erişim kartını iade etmeden firmadan ayrılır ise kendisinin kapı erişimi çalışan tarafından kolay bir şekilde engellenebilecektir. Kartlı geçiş kontrol sistemi ile çalışan personellerin nereye ve hangi zamanlarda girdiğinin tespiti mükemmel bir şekilde raporlanabilmektedir. Erişim kontrol sistemi binaya yetkisiz kişilerin girişlerini engeller. Aynı zamanda video gözlem, hırsız ve yangın sistemlerini tamamlayan teknolojik bir çözüm olarak sık sık tercih edilen bir sistemdir.

 Bir cevap yazın